<ยินดีต้อนรับ เว็บ เเคมฟร็อกเอเชีย > ..เปิดไห้บริการ 24 ชั่วโมง มีปัญหา โทรสอบถามได้เลย 084-3496585 ดีเจโอเนท...
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

                          การใช้คำสั่งโอเนอ ห้องแคมฟร็อก

โอเนอ ควรที่จะเข้าใจการใช้คำสั่งต่างๆเพื่อดูเเลห้องเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

                         ดังนั้นควรเรียนรุ้คำสั่งไห้เข้าใจ

 

help /help - ใช้ในการ ดูคำสั่งทั้งหมดในห้อง
/ver - ใช้ในการ ดู Version ของ Server
/msg

/msg nickname ข้อความ /msg op ข้อความ /msg owner ข้อความ

- ใช้ในการ ส่งข้อความส่วนตัวหน้าห้อง - ใช้ในการ ส่งข้อความเฉพาะ OP - ใช้ในการ ส่งข้อความเฉพาะ OWNER
/stat or /stats /stats - ใช้ในการ ดู ค่า Upload ของ Server
/ignore /ignore nickname - ใช้ในการ หลบหลีกคำพูดของ User นั้นๆ โดยการพิมพ์ /ignore
/quit or /exit /exit - ใช้ในการ ออกจากห้อง
/SETOPT password 090808 - ใช้ในการ กำหนด Pass lock ห้อง (สมมุติว่า 090808 = passของห้อง)
/SETOPT password_enabled {0|1} - ใช้ในการ ปิด เปิด ให้ใส่Pass ก่อนเข้าห้อง
/addowner
Owner command
- ใช้ในการ แอด Owner
/addowner ONeT 090808 - ใช้ในการ เพิ่ม Onwer (สมมุติว่า ONeT = ชื่อ, 090808 = pass add owner)
/OPLIST
Owner command
- ใช้ในการ เพิ่มลด OP
/OPLIST list - ใช้ในการ ดู OP ในห้องว่ามีใครบ้าง
/addowner ONeT 090808 - ใช้ในการ เพิ่ม Onwer (สมมุติว่า ONeT = ชื่อ, 090808 = pass add owner)
/OPLIST add ONeT - ใช้ในการ เพิ่ม OP
/OPLIST add ONeT + - ใช้ในการ เพิ่ม OP+
/OPLIST remove ONeT - ใช้ในการ ลบ OP และสีทุกสี
/addfriend /addfriend  ONeT - ใช้ในการ เพิ่ม สีน้ำเงิน
/delfriend ONeT - ใช้ในการ ลบสีน้ำเงิน
*** สำหรับคำสั่ง แอด และ ลบ โอนเนอร์ (สีแดง) แอดโอพี (สีเขียว) และ แอดเฟรนด์ (สีฟ้า) จะต้องทำการ block mic และ unblock ทุกครั้ง
/banlist /banlist list - ใช้ในการ ดูแบนทั้งหมด
/reloadol - reload operator list - ใช้ในการ Update ข้อมูล OP
/reloadbl - reload ban list - ใช้ในการ Update ข้อมูล Ban
/clearbl - clear banlist : /clearbl 090808 - ใช้ในการ ล้าง Ban ทั้งหมด
/punish - punish user - ใช้ในการ punish
/unpunish - unpunish user - ใช้ในการ ยกเลิก punish
/punishlist - display punished users - ใช้ในการ ดู punish
/blockmic - block microphone - ใช้ในการ บล๊อกไมค์
/unblockmic - unblock microphone - ใช้ในการ ปลดบล๊อกไมค์
/ban /ban  nickname - ใช้ในการ แบน ชื่อ
/banip /ban  nickname by ip - ใช้ในการ แบน ไอพี
/kick /kick  nickname - ใช้ในการ เตะ ชื่อ
/ip /display  nickname ip - ใช้ในการ ตรวจสอบ ไอพี
/whowatching - check who is watching on this user - ใช้ในการ ตรวจสอบว่ามีใครส่องคนนี้บ้าง
/watchlist - check user's watch list - ใช้ในการ ดูว่าเขาส่องใครอยู่
/topic - set the room topic message - ใช้ในการ Set ข้อความบนหัวข้อห้อง แทบสีน้ำเงิน
/notopic - reset topic - ใช้ในการ ลบข้อความบนหัวข้อห้อง แทบสีน้ำเงิน
/moderator - turn moderator mode on/off - ใช้ในการ เปิด ปิด การสนทนาหน้าห้อง ที่ไม่ใช่ตัวสี
view