<ยินดีต้อนรับ เว็บ เเคมฟร็อกเอเชีย > ..เปิดไห้บริการ 24 ชั่วโมง มีปัญหา โทรสอบถามได้เลย 084-3496585 ดีเจโอเนท...
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

                                       คำสั่งบอท the bot.

 

โอเนอ โอพี ควรใช้คำสั่งบอทดูเเลห้อง ร่วมด้วย

ดังนั้น ศึกษาวิธีการดังต่อไปนี้

 

คำสั่ง ผลลัพธ์
/ver ดู version ของ Bot
/shutdown Off Bot
/postmsg ข้อความ ประกาศข้อความหรือโฆษณาต่างๆ หน้าห้อง
/kickuser ชื่อ เตะ User
/punishuser ชื่อ พันนิชยูสเซอร์
/unpunishuser ชื่อ ยกเลิกพันนิชยูสเซอร์
/trvstart เริ่มเล่นเกมตอบคำถาม
/trvstop หยุดเล่นเกมตอบคำถาม
/trvclear ล้างคะแนนเกมตอบคำถาม
/msgrtime 30 - 30000 ตั้งค่าเวลาในการประกาศข้อความ ตั้งได้ตั้งแต่ 30 - 30000 วินาที
/msgrclear ล้างการประกาศข้อความหรือโฆษณาต่างๆ
/msgradd ข้อความ เพิ่มข้อความหรือโฆษณาที่ต้องการจะประกาศ
/bexpr 1|0 เปิด | ปิด ระบบกรองคำ
/bekick เลือกทำโทษคนที่พิมพ์คำต้องห้ามโดยการเตะ
/bepunish เลือกทำโทษคนที่พิมพ์คำต้องห้ามโดยการพันนิช
/bereason ตั้งค่าเหตุผลในการเตะ / พันนิชคนที่พิมพ์คำต้องห้าม
/becount 1-10 ตั้งค่าจำนวนครั้งในการเตือนการพิมพ์คำต้องห้ามก่อนจะทำโทษ
/beclear ล้างคำต้องห้าม
/beadd ข้อความ เพิ่มคำต้องห้ามที่อยู่ใน List
/whobanned ชื่อ ดูว่าใครเป็นคนแบนชื่อที่เราต้องการตรวจสอบ
/whokicked ชื่อ ดูว่าใครเป็นคนเตะชื่อที่เราต้องการตรวจสอบ
/whopunished ชื่อ ดูว่าใครเป็นคนพันนิชชื่อที่เราต้องการตรวจสอบ
/whounpunished ชื่อ ดูว่าใครเป็นคนยกเลิกพันนิชชื่อที่เราต้องการตรวจสอบ
/owners ดูรายชื่อบุคคลที่สามารถ IM ใช้คำสั่งกับ Bot ได้
/addowner ชื่อ เพิ่มรายชื่อคนควบคุม Bot ทาง IM
/delowner ชื่อ ลบรายชื่อคนควบคุม Bot ทาง IM
ท่านสามารถใช้สัญลักษณ์ .*คำ.* ในการประกอบเซ็ตคำต้องห้าม ซึ่งคุณสมบัติสัญลักษณ์นี้คือถ้าประโยคใด มีคำๆ นี้อยู่ในประโยคก็จะโดนทำโทษไปด้วย

view